ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႔ဆံု

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပါဝင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲတို႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာလို႔ အစိုးရသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဖိလစ္ပိုင္နဲ႔ ကိုရီးယားႏုိင္ငံတုိ႔က  ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပါဝင္တဲ့  Chief Executives Organization (CEO)နဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေမးတဲ့ ျမန္မာ့အေရးကိစၥေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျဖၾကားခဲ့တာလို႔ အစိုးရသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္ေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈလမ္းစဥ္၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးက႑ေတြမွာ  ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာေတြ၊ ျပည္ပက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ က႑ေတြ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာေဒသ အေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္လို႔  အစိုးရ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈေတြ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြ ဆက္ဆံေရး၊ သတင္းမီဒီယာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပြင့္လင္းရင္းႏွီးစြာ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့တယ္လို႔ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Chief Executives Organization (CEO) အဖြဲ႔ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွာ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဖိလစ္ပိုင္နဲ႔ ကိုရီးယားႏုိင္ငံတုိ႔က ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈက႑၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးက႑၊ အိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈက႑နဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တုိ႔မွာ လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့  CEO ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

More News
Up