A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၅၂,၈၀၀ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတ့ ၁ အိတ္ကို ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ၅၃,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ၁ အိတ္ကို ၂၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈွ ရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲစင္းငံုနီက ၁ အိတ္ကို ၄၃,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး မႏၲေလး ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၃၈,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၄၂,၀၀၀ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲလြန္းျဖဴ ရန္ကုန္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲလြန္းျဖဴက ၅၄.၂၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၅၅,၉၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၆၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၆၈,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၇၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ကုလားပဲ v2 မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ကုလားပဲ v2 က ၅၇.၂၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၈၂,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၈၆,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၇၉,၅၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၈၅,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၅၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ ပခုကၠဴ ၁ အိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ႏွမ္းနက္က ၄၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၉၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မံုရြာကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၉၆,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၂၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး မႏၲေလးနဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၂၀,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ႏွမ္းျဖဴက ၁ အိတ္ကို ၁၂၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၃၆,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၁၄,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၃၂,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ မံုရြာ ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၄,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေဖာ္ျပပါ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြထဲက မတ္ပဲနဲ႔ ပဲစင္းငံုနီတို႔ကေတာ့ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ေဈးျပန္ဖြင့္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အက်ေဈးနဲ႔ ေဈးျပန္ဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။ သံုးရက္ၾကာ ပိတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဈးျပန္ဖြင့္ခ်ိန္မွာ ပဲေတြ အလံုးအရင္း ဝင္ေရာက္လာတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဈးအနည္းငယ္ က်ဆင္းသြားခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၂,၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ေဈးက်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up