႐ုရွားႏုိင္ငံသား ၁၃ ဦး အေမရိကန္သမၼတရြးေကာက္ပြဲ ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့ဟုဆုိ | DVB