ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားေန

တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အလိုက္ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးက အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေနၿပီး ျဖစ္ပြားသူဦးေရမွာ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနတယ္လုိ႔ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆရာဝန္အသင္းတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ သုေတသနစစ္တမ္းအရ သိရပါတယ္။ ဒီစစ္တမ္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး အသက္ ၂၅ ႏွစ္ကေန ၆၄ ႏွစ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ကိုယ္စားျပဳ ၿမိဳ႕နယ္ ၅၂ ခုကို စစ္တမ္းေကာက္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အခုလို ေတြ႔ရွိခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ စစ္တမ္းထဲမွာဘဲ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူအမ်ားစုဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနတာကို မသိရွိဘူးလို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူ ဦးေရဟာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး အဲ့ဒီသူေတြအားလံုး ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ရွိမွန္းမသိရွိဘဲ ျဖစ္ေနတာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အဲဒီစစ္တမ္းထဲမွာ တႏုိင္ငံလံုးရဲ႕ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသူဦးေရဟာ လူ ၁၀၀ မွာ ၁၁ ဦးေလာက္အထိ ျဖစ္ပြားေနၿပီး ျဖစ္ပြားဖို႔ အလားအလာရွိေနတဲ့သူ ဦးေရကေတာ့ လူ ၁၀၀ မွာ ၂၀ ဦးေလာက္အထိ ရွိတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီ စစ္တမ္းရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြအရ မကူးစက္တက္တဲ့ေရာဂါျဖစ္တဲ့ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေနတဲ့သူေတြကို ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အသီးအရြက္စားသံုးမႈ နညး္ပါးသူဟာ ၈၆ ရာခိုင္ႏႈနး္နဲ႔ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ကြမ္းယာနဲ႔ ေဆးရြက္ႀကီးစားသံုးသူဦးေရဟာ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိတာတာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္။

//
More News
Up