ျမင့္ျမတ္ေသာဆင္ျဖဴေတာ္၀င္သူရဲေကာင္းဘြဲ႔တံဆိပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးလက္ခံရယူ | DVB