ကိုကာကိုလာစက္႐ံု အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ကိစၥ ထပ္မံညိႇႏႈိင္းမည္

ကိုကာကိုလာ အခ်ိဳရည္စက္႐ံုက အလုပ္သမားေတြ အလုပ္ထုတ္ခံရတဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္သမား ညႇိႏိႈင္းဖ်န္ေျဖေရးမွာ ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းသြားမယ္လို႔ ညႇိႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရး အဖြဲ႔ဝင္ ဦးရဲဝင္းထြန္းက ေျပာပါတယ္။ ကိုကာကိုလာ အခ်ိဳရည္စက္႐ံု သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အလုပ္သမားအားလံုးကို အလုပ္ကေန ႐ုတ္တရက္ ရပ္စဲလိုက္တယ္လို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္က စက္႐ံုတာဝန္ရွိသူေတြက ေတြ႔ဆံုေျပာၾကားၿပီးေနာက္ အခုလို အျငင္းပြားမႈေတြ ျဖစ္လာတာပါ။ ညႇိႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရး အဖြဲ႔ဝင္ ဦးရဲဝင္းထြန္းက “ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ ႏွစ္ဖက္ ထပ္မံေတြ႔ဆံု ညႇိႏိႈင္းေပးသြားမွာပါ။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္က ေတြ႔ဆံုညိႇႏိႈင္းမႈမွာ အေျဖမရတဲ့အတြက္ အလုပ္သမားေတြဘက္က ကိုယ္ လိုခ်င္တာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆြးေႏြးေပးဖို႔ ေဆြးေႏြးထားၾကပါတယ္”လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္မွာ စက္႐ံုဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ Coca-Cola Pinya Beverages Myanmar (CCPBM) အေနနဲ႔ ကုန္ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပင္ပက ကြၽမ္းက်င္ကုမၸဏီေတြကို ေျပာင္းလဲအပ္ႏွံွံ တာဝန္ေပးအပ္မွာျဖစ္လို႔ လက္ရွိကုမၸဏီက ကုန္ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ေရးအပိုင္းမွာ တာဝန္ယူထားၾကသူေတြကို အေျပာင္းအလဲလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဝန္ထမ္းေတြကို CCPBM ဒါမမဟုတ္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးမယ့္ ျပင္ပကုမၸဏီမွာ လုပ္ငန္းတာဝန္ ေျပာင္းလဲထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ညႇိႏိႈင္းေနတယ္လို႔ CCPBM ကုမၸဏီက သိရပါတယ္။ CCPBM မွာ သင္႔ေလ်ာ္တဲ့ လုပ္ငန္းေနရာ မရွိရင္ ျပည္တြင္းဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္သက္အလိုက္ နစ္နာေၾကး ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အခုေျပာင္းလဲမႈကုိ တလႀကိဳတင္ အသိေပးၿပီး ေနာက္လအတြက္လည္း လစာေပးအပ္သြားမယ္လို႔ ကုမၸဏီက ဆိုပါတယ္။ CCPBM ကုမၸဏီဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လက လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့ၿပီး ၅ ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေလာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

//
More News
Up