“မလိမ္မိုးမလိမ္မာ သြန္သင္ဆုံးမလို႔ ရပါတယ္။ ျပည္သူဟာ မိဘလို႔ပဲ ခံယူပါတယ္” ရခုိင္ရဲမႉးႀကီး (႐ုပ္သံ) | DVB