ကြန္ဂုိတြင္ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ယူဂႏၶာသုိ႔ထြက္ေျပးသူ ၂ ေသာင္းေက်ာ္ရွိ | DVB