အစၥေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနတန္ယာဟုကို လာဘ္စားမႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ေထာက္ခံ | DVB