ထိုင္ဝမ္တြင္ ခ်စ္သူမ်ားေန႔အမီ စံုတြဲပံု လူကူးမ်ဥ္းၾကား အခ်က္ျပမီးစနစ္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ | DVB