ယူႏုိက္တက္အဲလုိင္း ေလယာဥ္ စက္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ အေရးေပၚဆင္းသက္ | DVB