နာမည္ေက်ာ္ ဒီဇုိင္နာ ဗစ္တုိးရီးယားဘက္ခမ္း ေဆာင္းဦးရာသီ အဝတ္အစားဒီဇုိင္းမ်ား ျပသ | DVB