ဆီးရီးယား-ကာ့ဒ္ တုိက္ခုိက္ေရးသမားမ်ား လူသားဒုိင္း အသုံးျပဳဟု တူရကီစစ္တပ္ ေျပာ | DVB