မန္စီးတီး တုိက္စစ္အစြမ္းျပၿပီး ေဘဆယ္ကို ၄ ဂိုးျပတ္ျဖင့္ႏုိင္ (႐ုပ္သံဟိုက္လုိက္) | DVB