တံတားမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရသျဖင့္ ပူတာအို ေဒသခံမ်ားက ေကအိုင္ေအကို ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်ဆႏၵျပ | DVB