ထုိင္းကမ္းေျခ အပန္းေျဖစခန္းတြင္ အလွဆင္ထားသည့္ ဗုဒၶဦးေခါင္းေတာ္႐ုပ္တုအား ဖယ္ရွား | DVB