အရွည္ ၄ ေပခန္႔ရွိ ဗံုးသီးေဟာင္း ၁ လံုး ေက်ာက္ဆည္တြင္ ေတြ႔ရွိ | DVB