တရားမဝင္ သားသတ္မုဆိုးတဦးအား ျခေသၤ့အုပ္က တိုက္ခိုက္စားေသာက္ | DVB