ေရာ္နယ္ဒုိႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ရန္ မေတြးခဲ့ဟု မက္ဆီ ေျပာ | DVB