မံုရြာၿမိဳ႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ လက္မႈပညာျပပြဲ ျပဳလုပ္ | DVB