ဟာဇက္၊ ေမာ့ဆက္တုိ႔၏ဂုိးမ်ားျဖင့္ ခ်ဲလ္ဆီးက ဝက္စ္ဘရြန္းကို အႏုိင္ယူ (႐ုပ္သံဟုိက္လိုက္) | DVB