ေပါ့ဂ္ဘာကို ဒဏ္ရာေၾကာင့္ လူစားလဲခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဟု ေမာ္ရင္ဟုိ ေျပာ | DVB