လာအုိကာစီႏုိ႐ုံမ်ားတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ေန | DVB