ၿပံဳခ်န္း ေဆာင္းရာသီ အိုုလံပစ္ဖြင့္ပြဲ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္ခံရ | DVB