ေရႊဘိုတြင္ သိန္း ၂၅၀၀ ခန္႔ တန္ဖုိးရွိ ဘိန္းျဖဴမ်ား ဖမ္းမိ | DVB