ဂုိးသမား Sven Ulreich ကုိ ဘုိင္ယန္ ၃ ႏွစ္သက္တမ္းတိုးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ | DVB