ငယ္စဥ္က လိင္ပုိင္းေစာ္ကားခံခဲ့ရဟု အဂၤလန္ကစားသမားေဟာင္း ကီယြန္ဒုိင္ယာ ေျပာ | DVB