အိႏၵိယစစ္သားမ်ားႏွင့္ စစ္ေသြးႂကြမ်ား ပစ္ခတ္မႈျဖစ္၊ ၉ ဦးေသ | DVB