ေလယာဥ္ဆင္းသက္ရပ္နားစဥ္ အေရးေပၚတံခါးျပဳတ္က်၍ ခရီးသည္မ်ား ထိတ္လန္႔ (႐ုပ္သံ) | DVB