စတုတၳေအာ္ပေရတာ Mytel ဖြင့္ပြဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး တက္ေရာက္ | DVB