ပ်က္က်ခဲ့သည့္ ေလယာဥ္နားမွ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို အစၥေရးစစ္တပ္ ဖ်က္ဆီး | DVB