အေမရိကန္ အိမ္တြင္းေႏွာင့္ယွက္မႈတခုအတြင္း ရဲ ၂ ဦး ပစ္သတ္ခံရ | DVB