႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ပုသိမ္တြင္ သတင္းသမားမ်ား ဆႏၵျပ | DVB