အင္ဒုိနီးရွား ဘတ္စ္ကားတိမ္းေမွာက္၊ လူ ၂၅ ဦး ေသဆံုး | DVB