သထံုတြင္ အမ်ဳိးသမီးထံမွ စိတ္ႂကြေဆးမ်ား ဖမ္းမိ | DVB