အေအးပုိကဲမႈႏွင့္အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မုိးရြာသြန္းမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ႏုိင္ဟု မုိးဇလေျပာ | DVB