အဂူ႐ုိ ၄ ဂုိးသြင္းၿပီး လက္စတာကုိ ၅-၁ ဂုိးျဖင့္ ဂုိးျပတ္အႏုိင္ရသည့္ မန္စီးတီး (႐ုပ္သံဟုိက္လုိက္) | DVB