ယူအန္အက္ဖ္စီလမ္းေၾကာင္းေ၀းကြာသျဖင့္ ေကအိုင္အို တပ္ေပါင္းစုက ႏုတ္ထြက္ | DVB