ထိုးႀကိတ္ခဲ့သည့္ မန္ေနဂ်ာကို အေရးယူေပးရန္ ဆီဒူႏိုအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု လုပ္သားမ်ား ဆႏၵျပ | DVB