အငွားယာဥ္ေပၚ လုယက္ခံရေၾကာင္း မမွန္သတင္းေပး တုိင္တန္းသူကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၃ လ ခ်မွတ္ | DVB