ခံဳ်ခိုတိုက္ခိုက္သည့္ ျခေသၤ့အုပ္ရန္မွ အာဖရိကေခြးအ ဘယ္လိုလြတ္ေျမာက္ခဲ့သလဲ (႐ုပ္သံ) | DVB