ဇနီးသည္၏ ေက်ာက္ကပ္ကို ခြဲစိတ္ခုိးယူခဲ့သည့္ ခင္ပြန္းအား ဖမ္းဆီး | DVB