အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ခရီးမေပါက္ေသးဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရြက္ဆစ္ေျပာ | DVB