လူရႊင္ေတာ္ ဒိန္းေဒါင္၏သမီး ဒိန္းပုိပုိေဒါင္က ေဗဒင္ဆရာေအာင္ခ်စ္ပုိကို အမႈဖြင့္တရားစြဲ | DVB