ရခိုင္တြင္ လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈသက္ေသ မေတြ႔ဟု အင္ဒိုနီးရွားသံအမတ္ေျပာ | DVB