မိုင္းတံုၿမဳိ႕နယ္တြင္ လံုျခံဳေရးတပ္သား ၁ ဦး စႏိုက္ပါျဖင့္ ပစ္ခံရ | DVB