ထုိင္ဝမ္တြင္ ျပင္းအား ၆ ဒသမ ၄ ရွိ ငလ်င္လႈပ္၊ လူ ၂ ဦးေသဆုံး၊ ၂၀၀ ေက်ာ္ဒဏ္ရာရ | DVB