ဆန္းခ်က္ဇ္ႏွင့္ မစ္ခီတာယန္းတို႔၏ ေျခစြမ္းကုိ ရြန္နီ ခ်ီးက်ဴး | DVB