A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ၁ အိတ္ကို ၅၂,၈၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး မေန႔က ေဈးအတိုင္း ေဈးၿငိမ္ေနပါတယ္။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္ အသင္းမွာေတာ့ မတ္ပဲအသစ္က ၁ အိတ္ကို ၄၇,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၅၁,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၁,၈၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲစင္းငံုနီကလည္း ၁ အိတ္ကို ၄၀,၇၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ေဈးေျပာင္းလဲျခင္း မရွိပါဘူး။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၃၄,၀၀၀ က်ပ္ကေန ၃၉,၅၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလးကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၁,၂၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲလြန္းျဖဴ ရန္ကုန္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲလြန္းျဖဴက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ ၁ အိတ္ကို ၆၄,၈၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၇၈,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၇၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၈၃,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၄,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ၾကက္သြန္နီက ၁ ပိႆာကို ၁,၄၀၀ က်ပ္ကေန ၂,၄၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၉၀၀ က်ပ္ကေန ၁,၈၅၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္န႔ဲ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ ၁ ပိႆာကို ၅၅၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ဆန္ေျပာင္း မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ဆန္ေျပာင္းက ၅၉.၂၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၃၉,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၄၁,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၃၇,၅၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး မႏၲေလးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၃,၅၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ စီပီေျပာင္း ေျပာင္း အဓိကထြက္တဲ့ လား႐ိႈးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ စီပီေျပာင္းက ၅၄ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၂၈,၆၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၃၀,၂၄၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ေဈးအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၂၃,၅၀၀ က်ပ္ကေန ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။  လား႐ိႈးနဲ႔ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၂၄၀ က်ပ္  ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပပါသီးႏွံေတြထဲက ၾကက္သြန္နီကေတာ့ ဒီတပတ္မွာ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ဇန္နဝါရီလကေန စၿပီး ၾကက္သြန္အသစ္ေတြ ေဈးကြက္ထဲကို အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္လာၿပီး ၾကက္သြန္ အရည္အေသြး မေကာင္းတဲ့အတြက္ ေဈးက က်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာေတာ့ ပထမအပတ္ကတည္းက အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ ၾကက္သြန္ေတြ ေဈးကြက္ထဲကို ဝင္ေရာက္လာတဲ့အတြက္ ေဈးက ျပန္ျမင့္တက္လာတယ္လို႔ ကုန္သည္ေတြဆီက သိရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ခါနီးထိ ၾကက္သြန္နီ ၁ ပိႆာကို ၃,၅၀၀ က်ပ္အထိ အျမင့္ဆံုး ေဈးတက္ခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၈ ႏွစ္စမွာေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁,၅၀၀ က်ပ္အထိ ေဈးျပန္က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ၁ ပိႆာကို အနိမ့္ဆံုးေဈး ၁,၄၀၀ က်ပ္နဲ႔ အျမင့္ဆံုးေဈး ၂,၄၀၀ က်ပ္ေက်ာ္နဲ႔ ေဈးျမင့္တက္ေနပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up