ဘိုလီးဗီးယားတြင္ မုိးဆက္တုိက္ရြာမႈေၾကာင့္ လူေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ေရႀကီးမႈဒဏ္ ခံေနရ | DVB